Zbrojni nalozi u HUB3 formatu:
- online kreiranje zbrojnog naloga u HUB3 formatu (kunski platni nalozi)
- online konverzija iz FINA formata zbrojnog naloga u HUB3 format zbrojnog naloga   
- online kreiranje zbrojnog naloga u HUB3 formatu importom iz Excel datoteke - online provjera ispravnosti datoteka u HUB3 formatu

IBAN:
- kontrola broja računa u IBAN strukturi
- konverzija broja računa iz VBDI u IBAN (i obrnuto)

Novo:
- biblioteke za pomoć pri kreiranju HUB3 datoteka, IBAN te kontrolu ispravnosti. Za dodatne informacije koristite mail upit.

Informacije:
 Dodatne informacije na  hub3@ludegljive.com