Provjeri ispravnost datoteke sa zbrojnim nalozima u HUB3 formatu

HUB3 zbrojni nalog (datoteka):

Uputa: odaberite datoteku u HUB3 formatu koju želite provjeriti.