Zbrojni nalog u elektroničkom obliku za nacionalna plaćanja u kunama HUB3
Početna     IBAN     Zbrojni nalog HUB3     Login  

Upute Odarerite željenu opciju (1, 2, ili 3)
Detaljnije upute su pored svake od opcija.
Format HUB3 datoteke
Dodatne informacije upitom na hub3@ludegljive.com
1. Kreiraj zbrojni nalog u HUB3 formatu iz moje excel datoteke
Excel (xls) datoteka
Upute Ova opcija omogućava da popunite Excel datoteku s podacima za kunske platne naloge te iz te datoteke dobijete datoteku u HUB3 formatu.
Tipično se ova opcija koristi za testiranje HUB3 datoteka, no može poslužiti i za kreiranje pravih HUB3 datoteka s nalozima za plaćanje. Odaberite popunjenu Excel datoteku koja sadrži platne naloge.
Rezultat je HUB3 datoteka, koju potom možete preuzeti (download).
VAŽNO: Excel datoteka mora biti u očekivanoj strukturi. Ako još nemate takvu excel datoteku, dohvatite s ovog linka: download excel download excel
2. Kreiraj zbrojni nalog u HUB3 formatu iz moje datoteke u starom FINA formatu
FINA zbrojni nalog (datoteka)
Upute
Odaberite datoteku koja sadrži platne naloge u (starom) FINA formatu
Dobiva se HUB3 datoteka, koju potom možete preuzeti (download).
3. Provjeri ispravnost datoteke sa zbrojnim nalozima u HUB3 formatu
HUB3 zbrojni nalog (datoteka)
Upute
Odaberite datoteku u HUB3 formatu koju želite provjeriti.
U slučaju da ne možete ispraviti grešku pokušajte korištenjem opcije 1. popunom Excela dobiti željenu datoteku.